Thu. Jan 27th, 2022

Below is the information related to the topic of วิธีใช้ hyper-v best compiled by the c-mti.com team.

 

1. ติดตั้ง Hyper- V (Virtualization)

 • Author: แก๋งโฮะ
 • Date: 2018-10-12
 • Rate: 4 ⭐ ( 4652 ratings )
 • Summary: ติดตั้งHyper- V Hyper- V โปรแกรมจำลอง Windows
  ติดตั้ง Hyper- V
  เริ่มต้นการทำงานเสมือนจริง (Virtualization) กับ Microsoft Hyper-V สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบระบบต่างๆ เช่น ทดสอบการติดตั้งระบบปฏิบัติการ, ทดสอบการติดตั้งหรือการทำงานของซอฟต์แวร์, ทดสอบความเป็นไปได้ของระบบก่อนการใช้งานจริง ทั้งหมดนี้คุณเองอาจไม่สามารถที่จะจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ทั้งหมดตามความต้องการ
 • Same as search result: ติดตั้งHyper- V Hyper- V โปรแกรมจำลอง Windows ติดตั้ง Hyper- V เริ่มต้นการทำงานเสมือนจริง (Virtualization) กับ Microsoft Hyper-V …

You are watching: วิธีใช้ hyper-v

 

2. แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V

 • Author: ไอบิสซอฟต์ (iBisSoft)
 • Date: 2014-09-24
 • Rate: 4 ⭐ ( 47635 ratings )
 • Summary: บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการเตรียม และเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Hyper-V Virtualization โดยเนื้อได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่แนะนำความสำคัญของ Server Virtualization จากนั้นได้แนะนำการ enable และ การสร้าง Virtual Machine พร้อมทั้งการสำรองข้อมูลโดยที่อยู่บนพื้นฐานของ Windows Server 2012 R2
 • Same as search result: บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการเตรียม และเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Hyper-V Virtualization …

 

3. คลิปที่-0043-การเปิดใช้งาน Hyper-V บน Windows10

 • Author: how to IT
 • Date: 2015-09-05
 • Rate: 4 ⭐ ( 22077 ratings )
 • Summary: โดยปกติแล้ว Hyper-V หรือระบบคอมพิวเตอร์เสมือนของฝั่ง Microsoft Windows จะถูกติดตั้งใช้งานร่วมกับ Windows Server หากฝั่งที่ใช้งานเป็น Desktop ต้องหาซอฟแวร์มาติดตั้งเอง เช่น Virtualbox แต่เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านนี้อย่างมาก ทำให้ Microsoft ต้องผลักดันให้มีผู้ใช้งาน Hyper-V เพิ่มมากขึ้น โดยเปิดให้ใช้ฟีเจอร์นี้ผ่าน Windows Desktop ในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการเปิดใช้งาน Hyper-V บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 Education ครับ
 • Same as search result: โดยปกติแล้ว Hyper-V หรือระบบคอมพิวเตอร์เสมือนของฝั่ง Microsoft Windows จะถูกติดตั้งใช้งานร่วมกับ Windows Server หากฝั่งที่ใช้งานเป็น …

 

4. Cách kích hoạt, cấu hình và sử dụng máy ảo bằng Hyper V trên Windows

 • Author: BHV Tin Học
 • Date: 2019-10-10
 • Rate: 3 ⭐ ( 17157 ratings )
 • Summary: Microsoft Hyper-V, có tên mã là Viridian và trước đây gọi là Windows Server Virtualization, là một hypervisor bản địa; Nó có thể tạo các máy ảo trên các hệ thống x86-64 chạy Windows. Bắt đầu với Windows 7, Hyper-V thay thế Windows Virtual PC làm thành phần ảo hóa phần cứng của các phiên bản khách hàng của Windows NT. bhvtinhoc,tinhoccanban,tinhocvanphong

  -~-~~-~~~-~~-~-
  Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD”
  https://www.youtube.com/watch?v=OGW0PrvsuMQ
  -~-~~-~~~-~~-~-

 • Same as search result: Microsoft Hyper-V, có tên mã là Viridian và trước đây gọi là Windows Server Virtualization, là một hypervisor bản địa; Nó có thể …

 

5. Windows Hyper-V Virtual Machine Tutorial

 • Author: Kevin Stratvert
 • Date: 2021-02-10
 • Rate: 3 ⭐ ( 4673 ratings )
 • Summary: In this step-by-step tutorial, learn how you can use Microsoft Hyper-V to create virtual machines. Hyper-V enables running virtualized computer systems on top of a physical host. These virtualized systems can be used and managed just as if they were physical computer systems, however they exist in virtualized and isolated environment. Special software called a hypervisor manages access between the virtual systems and the physical hardware resources. Virtualization enables quick deployment of computer systems, a way to quickly restore systems to a previously known good state, and the ability to migrate systems between physical hosts.

  👋 Additional resources:
  – Video on Windows Sandbox, a lightweight virtual machine: https://youtu.be/UywHb0rOHVI

  ⌚ Timestamps
  0:00 Introduction
  1:41 Check system requirements
  2:57 Upgrade to Windows 10 Pro
  4:00 Enable Hyper-V
  5:09 Hyper-V Manager
  6:04 Create & manage virtual machine
  10:43 Wrap up

  📃 Watch related playlists and videos
  – Playlist with all my Windows videos: https://youtube.com/playlist?list=PLlKpQrBME6xJJOa5N8PEZgcxzfUas6tT8

  🚩 Connect with me on social:
  – LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevinstratvert/
  – Twitter: https://twitter.com/kevstrat
  – Facebook: https://www.facebook.com/Kevin-Stratvert-101912218227818

  🔔 Subscribe to my YouTube channel
  https://www.youtube.com/user/kevlers?sub_confirmation=1

  🎬 Want to watch again? Navigate back to my YouTube channel quickly
  http://www.kevinstratvert.com

  🛍 Support me with your Amazon purchases: https://amzn.to/3kCP2yz

  ⚖ As full disclosure, I use affiliate links above. Purchasing through these links gives me a small commission to support videos on this channel — the price to you is the same.

  hyperv windows10

 • Same as search result: In this step-by-step tutorial, learn how you can use Microsoft Hyper-V to create virtual machines. Hyper-V enables running …

 

6. คู่มือติดตั้ง Hyper V บน Windows 10 + วิธีเชื่อมต่อT800 เข้า Hyper V

 • Author: smartnetcom
 • Date: 2021-04-29
 • Rate: 4 ⭐ ( 22244 ratings )
 • Summary:
 • Same as search result: สวัสดี ครับ คลิป นี้ จะ เป็น คลิป แนะ นำ วิธี การ ติด ตั้ง Hyper v e บน Windows 10 นะ ครับ ขั้น ตอน แรก นะ ครับ ให้ เรา เข้า ไป ที่ Control panel …

 

7. How to Connect Virtual Machine to Internet in Hyper-V on Windows 10 | SYSNETTECH Solutions

 • Author: SYSNETTECH Solutions
 • Date: 2017-12-24
 • Rate: 5 ⭐ ( 9886 ratings )
 • Summary: This video shows you step-by-step how to connect a virtual computer to the internet running on the Hyper-V virtualization program installed on Windows 10.

  ✅ S U B S C R I B E ► http://goo.gl/8d0iG9
  ✅ Article ► https://www.sysnettechsolutions.com/en/connect-virtual-machine-to-internet-in-hyper-v/

  To connect the virtual machine to the Internet:

  Step 1: First, install the Hyper-V virtualization program on your Windows computer by following the video tutorial below, and then install the Windows 7, Windows 8, or Windows 10 virtual machine.

  ➦ https://www.youtube.com/watch?v=eRYrLlRjA-o
  ➦ https://www.youtube.com/watch?v=p1ZFQL_YmKE

  Step 2: Open the virtual machine settings you created and click Add Hardware, then click Network Adapter and click the OK button.

  Step 3: Run the virtual machine and check if it is connected to the Internet.

  Step 4: If there is no External Switch in the virtual machine, it will not be able to connect to the internet.

  Step 5: Now, turn off the VM and open the virtual machine settings.

  Step 6: Add a new Network Adapter in the Add Hardware window. And configure the Network Adapter you added as External Switch.

  Step 7: Run the Hyper-V VM and open Internet Explorer to test the internet connection.

  Step 8: Don’t forget to subscribe to our YouTube channel for more videos on the Hyper-V virtualization tutorial!

  ───────────────BEST PRODUCT────────────────

  ✅ Buy ► http://bit.ly/WS2016HyperVBook

  ───────────────RELATED VIDEOS───────────────

  ➊ How to Install Windows 10 in Hyper-V
  ➦ https://www.youtube.com/watch?v=p1ZFQL_YmKE

  ➋ How to Install Windows 8.1 in Hyper-V
  ➦ https://www.youtube.com/watch?v=nQdQHKeRqNk

  ➌ How to Install Windows 7 in Hyper-V
  ➦ https://www.youtube.com/watch?v=mWf0jLWYxgw

  ➍ How to Create External Virtual Switch
  ➦ https://www.youtube.com/watch?v=JgGBU0ZCip8

  ➎ How to Create Internal Virtual Switch
  ➦ https://www.youtube.com/watch?v=yyDSRBLNnv4

  ───────────────FOLLOW US───────────────────

  ✔ Facebook
  ➦ https://www.facebook.com/SysnettechSolutions/

  ✔ Twitter
  ➦ https://twitter.com/SysnettechS/

  ✔ Pinterest
  ➦ https://www.pinterest.com/SysnettechS/

  ✔ Instagram
  ➦ https://www.instagram.com/sysnettech_solutions/

  ✔ LinkedIn
  ➦ https://linkedin.com/in/tolqabaqci/

  ███████████████████████████████████████████

 • Same as search result: This video shows you step-by-step how to connect a virtual computer to the internet running on the Hyper-V virtualization program …

 

8. Using Hyper-V Manager in Windows Server 2012

 • Author: Pluralsight IT – Training Archive
 • Date: 2013-01-09
 • Rate: 4 ⭐ ( 23188 ratings )
 • Summary: http://www.trainsignal.com/Windows-Server-2012-Hyper-V-Essentials-Training.aspx?utm_source=YouTube&utm_medium=Social%20Media&utm_content=HyperVDemo3&utm_campaign=Demo

  In this free video from our Windows Server 2012 Hyper-V Essentials Training, Virtualization Expert David Davis shows how to use Hyper-V Manager, the primary tool used to manage your new Hyper-V Infrastructure.

  -~-~~-~~~-~~-~-
  This channel is an archive! Subscribe to Pluralsight for new IT Pro training
  ➨ https://www.youtube.com/user/Pluralsight?sub_confirmation=1

  -~-~~-~~~-~~-~-

 • Same as search result: In this free video from our Windows Server 2012 Hyper-V Essentials Training, Virtualization Expert David Davis shows how to use …

 

9. How to share Files between Local PC and Hyper-V

 • Author: TechPed
 • Date: 2020-08-31
 • Rate: 5 ⭐ ( 21559 ratings )
 • Summary: This video show STEP BY STEP process on How to share Files and Folder between Local PC and Hyper v Virtual machine on Windows.

  0:00 Into
  0:14 Introduction
  1:25 Creation of folder On Local PC
  1:39 Share folder on Desktop PC
  1:52 Enable Folder Permission On Window
  4:25 Conclusion

  Subscribe! ▶https://www.youtube.com/channel/UCiT-MSVB2M1G2BVg6XZJ9Zg?view_as=subscriber

  Share This Video ▶ https://youtu.be/r6oHSNAtaPg

  “Windows Security Tips & Tricks” Playlist
  https://www.youtube.com/playlist?list…

  ————————————
  WATCH MORE VIDEOS
  How to partition storage device in windows 10
  https://youtu.be/r6oHSNAtaPg

  How to Personalize Your Desktop In Window 10
  https://youtu.be/fh0j4TTgHEo?list=TLP…

  How to create Multiple User Account in Window
  https://youtu.be/0if5pe_gesc?list=TLP…

  ✅ Recommended playlists:

  Windows Tips & Tricks
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLA8ROX5eAVrEtchX32B6w1cb448kYKjRw

  Ensuring Window Security
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLA8ROX5eAVrEtchX32B6w1cb448kYKjRw

  Virtual PC Installations
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLA8ROX5eAVrE9BTM4tUIPeybXntpn0C2M

  How to Use WordPress-From Beginner to Pro
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLA8ROX5eAVrEN4Ubmp0ZDxsO6wPVvVS9m

  How To Use OBS Studio – From Beginner to Pro
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLA8ROX5eAVrGPlFfyR3wO7qIQjynCCmEm

  ✅ Let’s connect:

  Twitter: https://twitter.com/Techped_Net
  Facebook: https://web.facebook.com/Techped.net Instagram:https://www.instagram.com/techped_net

  Techped_Net Techped.net

 • Same as search result: This video show STEP BY STEP process on How to share Files and Folder between Local PC and Hyper v Virtual machine on …

 

10. How to Configure Hyper-V Replication on Windows Server 2019 – Video 18 Windows Server 2019 Training.

 • Author: InfoSec Pat
 • Date: 2020-05-06
 • Rate: 4 ⭐ ( 43562 ratings )
 • Summary: How to Configure Hyper-V Replication on Windows Server 2019 – Video 18 Windows Server 2019 Training.

  Hello world if you want to learn more about network security, IT, or anything related to technology let me know and let us all learn together. Watch my videos on my channel for more cool content about IT topics.

  Hyper-V is Microsoft’s hardware virtualization product. It lets you create and run a software version of a computer, called a virtual machine. Each virtual machine acts like a complete computer, running an operating system, and programs. When you need computing resources, virtual machines give you more flexibility, help save time and money, and are a more efficient way to use hardware than just running one operating system on physical hardware.

  This is a playlist of Windows Server 2019 training. I will be uploading videos in order to get started in the system administration world with Windows Server 2019. This gets you prepared for an IT Sysadmin role. Please watch the videos in order to understand the process and configuration.

  Any questions let me know. Thanks for stopping by and please don’t forget to subscribe. Cheers

  I hope you enjoy/enjoyed the video. My channel, you will find all Step By step guides and How to guide.

  If you have any questions or suggestions feel free to ask them in the comments section or on my social media pages.

  Thank you for checking out this video and my channel, sharing is caring so please share, comment, like and don’t forget to subscribe 😀.

  📱Social Media📱 & ❓Info❓
  _________________________________________
  Follow me on the following platforms:
  IG: https://www.instagram.com/pdgitsolutions
  Facebook: https://www.facebook.com/pdgitsolutions
  Twitter: https://twitter.com/infosecpat
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/infosecpat

  Help me make a dream of 100,000 Subscribe at the link below. Thank you!

  ☑️Subscribe for More Videos: https://www.youtube.com/c/InfoSecPat

  Check out my new products on Teespring. You can see them at the link below.

  Link: https://teespring.com/pdg-infosec-pat

  DON’T FORGET TO SUBSCRIBE😊 !!!

  Thank You!!!

  WindowsServer2019 Howtoinstall HyperV

 • Same as search result: How to Configure Hyper-V Replication on Windows Server 2019 – Video 18 Windows Server 2019 Training. Hello world if you …

 

11. Understand, Plan and Implement fail-over cluster for Hyper-V – MCSA 70 -740 – Complete STEP BY STEP

 • Author: ITProGuide
 • Date: 2020-05-26
 • Rate: 5 ⭐ ( 39828 ratings )
 • Summary: ☕ Support us: https://www.buymeacoffee.com/itproguide ☕

  Learn Exchange Server / Hybrid / Migration / DAG full course from:
  Course 1: ⚡ Exchange Server Training ⚡: https://www.udemy.com/course/learn-microsoft-exchange-server-beginner-to-master/?referralCode=C23192D85589F46BAD79

  Course 2: ⚡ MS 100 Microsoft 365 Identity and Services ⚡: https://www.udemy.com/course/exam-ms-100-microsoft-365-identity-and-services-training/?couponCode=MS100-MICROSOFT365

  Suggest a Topic:
  https://forms.office.com/r/MGdPfCBg74

  In this video, you are going to learn How to Implement a Hyper-v Fail-over cluster. Fail-over cluster is a hot-topic for Microsoft hyper-v administrator as it is an inbox solution from Microsoft to protect your virtual machines from from any failure on the running.

  The topic is prepared in a way to give you a complete understanding of fai- over cluster from scratch, including what is a fail-over cluster, how it works, requirements for a cluster, then we will walk through a step by step demo on how to configure a fail-over cluster. At the end of this video, you will learn to design and implement a fail-over cluster.

 • Same as search result: In this video, you are going to learn How to Implement a Hyper-v Fail-over cluster. Fail-over cluster is a hot-topic for Microsoft …

 

12. How to run Android on a Windows 10 PC with HyperV step by step

 • Author: Knowledge Sharing Tech
 • Date: 2020-04-25
 • Rate: 5 ⭐ ( 43685 ratings )
 • Summary: You can easily install and run Android in a Windows 10 PC using Hyper-V. In this step by step tutorial, I show you how to do it
  Subscribe to my channel: ✅ https://www.youtube.com/knowledgesharingtech?sub_confirmation=1\r
  ————————————–\r
  Amazon best sellers Computers and Accessories: https://amzn.to/37v1Z7Z

  Watch this video for instructions to enable Hyper-V with Internet access: https://youtu.be/HR1iNERxA5o

  Follow me on:\r
  My websites:\r
  https://knowledgesharingtech.com/\r
  https://tripleewebdesigns.com\r
  Facebook: https://www.facebook.com/knowledgesharingtech\r
  Twitter: https://twitter.com/KnowledgeShari6\r
  Instagram: https://www.instagram.com/knowledge_sharing_tech

 • Same as search result: You can easily install and run Android in a Windows 10 PC using Hyper-V. In this step by step tutorial, I show you how to do it …

See more articles of this category: Computer tips

See also  Top 15 search results แอ พ แต่ง รูป พื้น หลัง สวย ๆ 2022

By Admin