Mon. Jan 24th, 2022

Below is the information related to the topic of โปรแกรม สร้าง แผนที่ visio best compiled by the c-mti.com team.

 

1. การสร้างแผนที่อย่างง่ายด้วยเว็บไซต์ Canva.com (คอมพิวเตอร์)

 • Author: ชลลดา ม่วงธนัง
 • Date: 2021-01-15
 • Rate: 3 ⭐ ( 46860 ratings )
 • Summary: เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประกอบกับการฝึกปฏิบัติในรายวิชา MSBC203 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย อ.ชลลดา ม่วงธนัง
 • Same as search result: เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประกอบกับการฝึกปฏิบัติในรายวิชา MSBC203 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ …

You are watching: โปรแกรม สร้าง แผนที่ visio

 

2. Edrew Max l Create map l โปรแกรมสร้างแผนที่อย่างง่ายๆ

 • Author: SURVEY-SERGEANT CHANNEL
 • Date: 2020-11-13
 • Rate: 5 ⭐ ( 33829 ratings )
 • Summary: คลิปนี้จะเป็นการสอนสร้างแผนที่อย่างง่ายๆด้วยโปรแกรม Edrew Max สำหรับใช้ในการทำงานหรือบอกเส้นทางบ้าน ร้าน ต่างๆ ลองไปรับชมกันได้ครับ
 • Same as search result: คลิปนี้จะเป็นการสอนสร้างแผนที่อย่างง่ายๆด้วยโปรแกรม Edrew Max สำหรับใช้ในการทำงานหรือบอกเส้นทางบ้าน ร้าน ต่างๆ …

 

3. RomBiZ 009: สอนทำแผนที่ร้านสวยๆ โปรแกรมฟรี

 • Author: Rom BiZ
 • Date: 2019-10-28
 • Rate: 3 ⭐ ( 1052 ratings )
 • Summary: คลิปนี้จะมาสอนทำแผนที่ร้านสวยๆ โดยใช้โปรแกรมฟรี
  link นี้ครับ
  https://www.edrawsoft.com/edraw-max/

  rombiz
  ผู้ช่วยแม่ค้าออนไลน์

 • Same as search result: rombiz ผู้ช่วยแม่ค้าออนไลน์.

 

4. การเขียนแบบด้วยโปรแกรมVisio

 • Author: CGTVC Channel
 • Date: 2018-05-21
 • Rate: 5 ⭐ ( 12568 ratings )
 • Summary: การเขียนแบบแปลนบ้านอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Visio 2003
  ประกอบวิชาการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.คอมพิวเตอร์กราฟิก
  โดย ดร.พัทยา จันโทกุล
 • Same as search result: การเขียนแบบแปลนบ้านอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Visio 2003 ประกอบวิชาการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.คอมพิวเตอร์กราฟิก โดย ดร.

 

5. สอนการใช้งาน Visio 1 เบื้องต้น

 • Author: Mooknaja CH
 • Date: 2019-09-15
 • Rate: 3 ⭐ ( 6422 ratings )
 • Summary: 🔰🔰 สอนการใช้งาน Visio 1 เบื้องต้น
  👉👉 https://youtu.be/9ssGEanNKAE 🔰🔰

  🔰🔰 โดย พรเทพ เจริญจิตต์ นักออกแบบระบบ IT และ ระบบ ความปลอดภัย 🔰🔰

  สอนไวเป็นง่าย แบบสบายๆ

 • Same as search result: โดย พรเทพ เจริญจิตต์ นักออกแบบระบบ IT และ ระบบ ความปลอดภัย สอนไวเป็นง่าย แบบสบายๆ.

 

6. Visio 2010 Dimensioning Tutorial

 • Author: DrInfrastructor
 • Date: 2013-04-24
 • Rate: 5 ⭐ ( 42466 ratings )
 • Summary: This video explains the use of dimensioning shapes in Visio 2010. It shows how to set drawing scale, find the dimension shape stencils and use the various shape control “handles” to properly show drawing dimensions.
 • Same as search result: This video explains the use of dimensioning shapes in Visio 2010. It shows how to set drawing scale, find the dimension shape …

 

7. Hướng dẫn sử dụng M. Visio vẽ sơ đồ quy trình

 • Author: DrThienNonglam
 • Date: 2021-06-19
 • Rate: 4 ⭐ ( 8956 ratings )
 • Summary: Vẽ sơ đồ quy trình đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng với Microsoft Visio
  Người không chuyên vẽ cũng có thể vẽ các sơ đồ quy trình, sơ đồ tổ chức, sơ đồ mặt bằng nhà cửa, sơ đồ mặt bằng nhà máy, mạng internet … dễ dàng và nhìn chuyên nghiệp như ai.
  Sinh viên làm báo cáo luận văn, khóa luận cần vẽ sơ đồ quy trình chế biến, sơ đồ làm việc = thì đây là phần mềm quá phù hợp
  Nhân viên văn phòng muốn vẽ các quy trình làm việc, tác nghiệp đơn giản, dễ hiểu để mọi người làm theo
  Hướng dẫn sử dụng M. Visio
 • Same as search result: Vẽ sơ đồ quy trình đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng với Microsoft Visio Người không chuyên vẽ cũng có thể vẽ các sơ …

 

8. Setting up maps in visio

 • Author: Garthy Garth Smile Police
 • Date: 2015-02-22
 • Rate: 3 ⭐ ( 44027 ratings )
 • Summary:
 • Same as search result:

 

9. การสร้างแผนที่อย่างง่ายด้วยเว็บไซต์ Canva.com (โทรศัพท์มือถือ)

 • Author: ชลลดา ม่วงธนัง
 • Date: 2021-01-15
 • Rate: 3 ⭐ ( 33531 ratings )
 • Summary: เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประกอบกับการฝึกปฏิบัติในรายวิชา MSBC203 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย อ.ชลลดา ม่วงธนัง
 • Same as search result: เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประกอบกับการฝึกปฏิบัติในรายวิชา MSBC203 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ …

 

10. How to Create a Directional Map – 3D Street Map

 • Author: Wondershare Edraw
 • Date: 2021-04-30
 • Rate: 3 ⭐ ( 8930 ratings )
 • Summary: Try EdrawMax and make a 3D Directional Map diagram easily https://bit.ly/3xEHCSy
  1. What is the 3D Directional Map diagram and its usages.
  3D Directional maps allow one to route, navigate and explore geographic data.
  USAGE:
  Directional maps can help transportation officials to review transportation schema.
  These maps can help activity planners make better program schemas and inform participants more effectively.
  Sales managers can take advantage of directional maps to show the exhibition location in trade fairs.
  Travelers can find out the shortest and fastest route when going outside.

  2. How to create a 3D Directional Map diagram
  https://www.edrawsoft.com/3d-directional-map.html
  Step 1: Start EdrawMax.
  Step 2: Navigate to [New]-[Map]-[Directional Map 3D].
  Step 3: Select on any of the 3D Directional Map to edit or click [+] to start from scratch.
  Step 4: Use symbol library to create 3D Directional Map.
  Step 5: Use the right pane to add color to the 3D Directional Map.
  Step 6: Export to PDF, Images, Visio, or Microsoft Office format and share with others.

  Diagram Examples:
  1. Directional Map –
  https://www.edrawmax.com/templates/1002197/directional-map
  Directional Map of Town –
  https://www.edrawmax.com/templates/1002220/directional-map-for-town
  2. In Edrawmax-[Map]-[Directional Map 3D]-3D Directional Map

  Timestamps
  00:06 What is 3D Directional Map
  00:15 How to create a 3D Directional Map
  00:19 Start to draw diagram and basic tools, smart shapes
  02:54 Adding Text
  03:58 Preview diagram
  04:09 Examples of 3D Directional Map
  04:27 Create 280+ types of diagrams

  About EdrawMax
  EdrawMax is the easiest all-in-one diagramming tool that serves all your purposes. It provides a workspace for creating over 280 types of diagrams, including flowcharts, fishbone diagrams, UML diagrams, floor plans, and more. Accelerate understanding and drive innovation in multiple platforms. Try it free now!

  LET’S CONNECT
  Facebook: https://www.facebook.com/edrawsoft
  Twitter: https://twitter.com/edrawsoft
  Instagram: https://www.instagram.com/edrawsoft/
  Pinterest: https://www.pinterest.com/edrawsoft/
  Quora: https://www.quora.com/q/edrawmax

  edrawmax map 3dmap

 • Same as search result: Timestamps 00:06 What is 3D Directional Map 00:15 How to create a 3D Directional Map 00:19 Start to draw diagram and basic …

See more articles of this category: Computer tips

See also  Top 16 search results เกม เล โก้ ส ตา วอ 2022

By Admin