Category: Blog

Kodeco Podcast: พบกับรายการ – Podcast Vol2, S1 E0

ยินดีต้อนรับสู่บทใหม่ในชีวิตของเรา ยินดีต้อนรับสู่ Kodeco Podcast! ตอนนี้ Dru และ Suz จะเติมเต็มคุณให้กับการเปลี่ยนแปลงอันยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้น ยินดีต้อนรับสู่บทใหม่ในชีวิตของเรา ยินดีต้อนรับสู่ Kodeco Podcast! ในตอนนี้ Dru และ Suz จะเติมเต็มให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้น Podcast: เล่นในหน้าต่างใหม่…