สุดยอดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 7 ประการเพื่องานในฝันของคุณ

 

เราใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ทุกวันเพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน มันค่อนข้างจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สามารถกำหนดได้ว่าเป็นทักษะที่ช่วยผู้คนในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คนที่มีมาก ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางอาชีพได้ดี ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นนั้นมาจากผู้ที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พวกเขาเก่งในการสร้างมิตรภาพและมักจะพูดสิ่งที่สมบูรณ์แบบในเวลาที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานที่จะต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากเกือบทุกองค์กรมองหาผู้สมัครที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และช่วยในการสื่อสารและการจัดการงานในที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเพื่อหางานในฝันของคุณ

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์คืออะไร?

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์คือชุดของทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารและโต้ตอบกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันของเรา ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้คนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือในอาชีพ นอกจากนี้หากบุคคลมี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การสัมภาษณ์ จัดการทีมอย่างมั่นใจ ฯลฯ จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกเล็กน้อย การมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่น่าทึ่งคือกุญแจสู่ความสำเร็จ และลดโอกาสของความขัดแย้งหรือความสับสน

เพื่อให้ได้งานในฝัน สิ่งสำคัญคือ พัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เพราะในยุคปัจจุบัน ความรู้ทางเทคนิคอย่างเดียวไม่เพียงพอ คนควรมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์บางอย่างเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มนุษยชาติยังไม่ได้สร้างหุ่นยนต์ที่มีแรงจูงใจในตนเอง ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในวงกว้างจะยังคงเป็นประโยชน์อย่างมาก

มาพูดคุยกันเกี่ยวกับ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด ที่ควรได้รับและพัฒนาเพื่อให้ได้งานในฝัน:

1. ความมั่นใจในตนเอง

ความมั่นใจของคุณสะท้อนถึงบุคลิกของคุณ และบ่งบอกว่าคุณมั่นใจแค่ไหนในการที่จะ ได้งานในฝัน. วิธีที่ผู้สัมภาษณ์รับรู้ความคิด ความเชื่อ และมุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมั่นใจ หมายความว่าคุณกำลังปฏิบัติต่ออาชีพของคุณด้วยความเคารพมากขึ้น เมื่อคุณสร้างเป้าหมาย ความมั่นใจในตนเองยังช่วยให้คุณจัดการกับอุปสรรคได้อย่างชำนาญและประสบความสำเร็จมากขึ้น ความมั่นใจในตนเองยังช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายและทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. แนวทางและทัศนคติเชิงบวก

สุขภาพจิตของคุณประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของสุขภาพร่างกายของคุณ การมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เราปรับปรุง หนึ่งควร คิดบวก ในสถานการณ์ใด ๆ เพื่อที่หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นก็จะสามารถจัดการได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วและกำลังทำงานอยู่ในสำนักงาน ก็อย่าพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพราะจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเชิงลบได้ นอกเหนือจากนี้ อย่าพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทหรือพนักงานเก่าของคุณเพราะมันจะสร้างความประทับใจที่ไม่ดี

3. ผู้เล่นทีม

ในโลกธุรกิจ การมีความรู้สึกเป็นทีมที่ดีจะทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง เกือบทุกองค์กรกำลังมองหาพนักงานที่สามารถเป็น ผู้เล่นทีมที่ดีหรือเราสามารถบอกได้ว่าใครสามารถประสานงานกับทีมและตัดสินใจได้ตามนั้น หากคุณมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม คุณจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีและให้ความร่วมมือในการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่สำคัญว่าคุณจะแบ่งงานได้ดีเพียงใด สิ่งที่สำคัญคือคุณยอมรับส่วนรับผิดชอบและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ดีเพียงใด

4. การจัดการความดัน

เมื่อคุณทำงานหรือเต็มใจที่จะทำงานในโลกธุรกิจ คุณควรพร้อมที่จะเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน เพราะการทำงานในโลกธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีบางสถานการณ์ที่คุณต้อง ตัดสินใจภายใต้ความกดดันและควรเป็นการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้น คุณควรมีทักษะการจัดการความกดดันที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุด เป็นไปได้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าที่คุณคิดหากคุณสามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี

5. การบริหารเวลา

เพื่อที่จะเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ ทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการบริหารเวลา ทุกคนแตกต่างกันในการจัดการเวลา ตัวอย่างเช่น เราสามารถพูดได้ว่าพนักงานแต่ละคนและทุกคนกำลังทำงานในจำนวนชั่วโมงเท่ากันในองค์กร แต่ถึงกระนั้น ประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ของพนักงานทุกคนก็ไม่เหมือนกันเพราะความสามารถในการจัดการเวลาของพวกเขา คนที่จัดการเวลาเก่งย่อมมีประสิทธิผลมากกว่าคนไม่มี ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา. จากการสำรวจพบว่า ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาจะกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น ดังนั้น การจะได้งานในฝัน คุณควรมีความสามารถในการบริหารเวลา

6. การปรับตัวและความยืดหยุ่น

ไม่มีงานใดที่ทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ จะมีปัญหามากกว่าที่คุณคิด และความสามารถในการปรับตัวคือพรสวรรค์ทางวิชาชีพที่คุณควรพัฒนา การประเมินทักษะของบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการเห็นว่าพวกเขาตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยไม่กระทบต่อคุณภาพงานหรือประสิทธิภาพการทำงาน ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณจะต้องมีความอดทนและ ทักษะการแก้ปัญหา – นี่จะเป็นความจริงของสถานที่ทำงานในอนาคต

ยังอ่าน: 7 Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

7. การเปิดรับคำติชม

คำติชมเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องรู้ว่าเรากำลังทำผิดตรงไหนหรือควรเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น บุคคลควรเสมอ เปิดใจรับฟังความคิดเห็น มากกว่าที่จะต่อต้านหรือไม่ฟังมัน แค่ฟังคำแนะนำ อย่าคิดว่าคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เครื่องมือที่ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณคือการตอบรับ ผู้จัดการต้องเต็มใจช่วยเหลือทีมโดยจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาทักษะ

บทสรุป:

ประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการได้งานในฝันของคุณ ถึงเวลาจัดกระเป๋าและ เริ่มทำงานกับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของคุณ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าข้างหน้า ผู้คนประกอบกันเป็นองค์กร ดังนั้นเพียงแค่เข้ากับผู้คนและดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีคุณธรรมจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น

See also  โปรเจ็กต์ JavaScript และ TypeScript พร้อม React, Angular หรือ Vue ใน Visual Studio 2022 โดยมีหรือไม่มี .NET

By C-MTI